Pravidla služeb

Veškerá pravidla služeb sítě Trenend.eu

§1 Obecná pravidla 

Platí pro všechny služby na síti Trenend.eu

 1. Registrací v síti Trenend.eu souhlasíte se všemi pravidly a GDPR.
 2. Je zakázáno jakýmkoli způsobem porušovat zákony EU a ČR nebo SR.
 3. Na minecraft serveru a službách s ním související, které spadají pod síť Trenend.eu, je zakázáno umísťování reklamy v jakémkoliv smyslu.
 4. Hráč má právo na dotaz, který se týká serverů Trenend.
 5. Pokud hráč poruší pravidla, bude potrestán dle banovací tabulky dostupné pro Admin Team, a dle uvážení člena teamu, který bude hráče trestat. (Tresty jsou nenásilné)
 6. Je zakázáno obcházet trest.
 7. Při udělování trestu je člen teamu povinen uvést důvod trestu. Důvod "blacklist" zamezení přístupu na všechno spojené s Trenend.eu. Tento trest má právo udělit pouze majitel Trenend.eu. Majitel má právo upravit jakoukoli část blacklistu, vytvořit blacklist bez udání důvodu nebo hráče odbanovat.
 8. Proti trestu se lze odvolat pouze podáním žádosti o unban/unmute na našem fóru (nikde jinde), která musí být vyplněna podle vzoru. Hráč má právo řešit pouze svůj trest. V opačném případě budou žádosti automaticky zamítnuty.
 9. Pokud bude hráč potrestán, všechno, co na server přispěl, vybudoval, vyhrál, ..., nebude nijak navráceno.
 10. Pravidla se mohou kdykoliv změnit bez udání důvodu a upozornění.
 11. Veškerá data serveru, jsou majetkem Trenend.eu a při jakémkoliv neúmyslném (i úmyslném) poškození nebo ztrátě, nemá hráč právo na náhradu škody.
 12. Je zakázáno používat herní nick, který se jakkoliv podobá nicku člena admin týmu.
 13. Na službách souvisejících s minecraft serverem Trenend.eu je hráč povinen používat pouze stejné nebo velmi podobné nicky, jako na minecraft serveru. Na discordu lze nahradit propojením účtu.
 14. Je zákázáno navádět hráče k porušovaní pravidel
 15. Je zákázáno navádět hráče k použití příkazů, nebo klávesových zkratek, které jim mohou jakkoliv uškodit nevědomky.
 16. Ve veřejném chatu minecraft serveru a službách s ním související je zakázáno psát jinými jazyky než čeština, slovenština a angličtina (neplatí pro citace, texty písní, hlášky z filmů, ...).
 17. Je zakázáno vlastnit více než 1 herní účet (nick) za účelem získání výhod nebo obejítí trestu.
 18. Nikdo nemá právo po někom vyžadovat přihlašovací údaje na minecraft server a služby s ním související. V případě poskytnutí těchto údajů třetí osobě, nebo v případě prolomení vašeho hesla neneseme žádnou odpovědnost za případné škody. Volte vždy silná hesla.
 19. Warez hráčům, tedy hráčům, kteří nemají zakoupenou originální instanci hry, nebude poskytnuta žádná podpora v případě ztráty hesla či zabrání nicku reálným vlastníkem toho nicku, který má zakoupenou originální instanci hry.
 20. Je zakázáno jakkoliv poškozovat server.
 21. Pokud je hráč nezletilý, za veškeré jeho činy zodpovídá zákonný zástupce.
 22. Je přísně zakázáno jakékoliv obchodování, v němž na obou stranách transakce nefigurují prostředky ekonomické měny, či herní prvky (předměty, výhody, ...) sítě Trenend.
 23. Pokud hráč nalezne chybu jak na minecraft serveru nebo na službách s ním souvisejících, je povinen tuto chybu nahlásit teamu. Je zakázáno tuto chybu šířit dál mezi hráče.
 24. Důkazným materiálem se rozumí screenshot nebo video, který je dobře posuzovatelný a zobrazuje datum a čas události (v případě důkazu ze sítě Minecraft serverů musí důkaz zobrazovat datum a čas ze scoreboardu), nikoliv svědek. Důkaz starší 7 dnů od události, na kterou odkazuje, je neplatný.
 25. Je přísně zakázáno vytvářet a podávat falešné důkazy.
 26. Je zakázáno jakékoliv neslušné, vulgární, rasistické, úchylné či sexuální a neetické chování a vyjadřování narážek přímo na sexuální tématiku jakýmkoliv způsobem.
 27. Je zakázáno obviňovat hráče z porušování pravidel, pokud k tomu nemá hráč nějaký důkaz. Pro nahlášení hráče slouží fórum a discord tickety, nikoliv veřejný nebo soukromý chat s členem teamu.
 28. Je zakázáno psát nevyžádané zprávy s záměrem zahltit chat (spam) jak ve veřejném tak v soukromém chatu, který je součástí sítě Trenend.eu. Výjimka pro jednotlivou zprávu s prodlevou delší jak 10 sekund.
 29. Je přísně zakázáno hledat a zneužívat děr (chyb), popř. přejímání významu určitých slov v pravidlech
 30. Je zakázáno vytváření tzv. "fake" soutěží na minecraft serveru a službách s ním spojených.
 31. Je zakázáno používat nepovolené modifikace hry minecraft, například hacked clienty s aktivovanými modifikacemi a jakékoliv dodatečné modifikace, které jakkoliv zvýhodňují hráče oproti ostatním. Ostatní modifikace a klienty používá hráč na vlastní nebezpečí.
 32. Je zakázáno využívat autoclickerů, jakýchkoliv nastavení na myši/ve hře, či jakékoliv zablokování tlačítka myši, které umožňují automatické klikání či držení tlačítka (těžení, zabíjení, ...) během boje a nepřítomnosti ve hře.
 33. Veškeré prvky (včetně artiklů nabízených k prodeji) sítě Trenend.eu jsou duševním vlastnictvím sítě Trenend.eu. Jejich neoprávněné šíření, napodobování či získávání mimo tento store je zakázáno.

§2 Pravidla jednotlivých serverů 

Survival

 1. Je zakázáno griefovat, ničit přírodu a stavby ostatních hráčů. Za neoreskovanou rozgriefovanou oblast neneseme žádnou odpovědnost. Rozgriefovanou oblast lze obvykle vrátit do 24 h od zničení.
 2. Admin team není povinen navrátit hráči rozgriefovanou oblast pokud k tomu nemá prostředky.
 3. Veřejné farmy a celkově teleporty nesmí nijak poškozovat hráče pokud to při zveřejnění nebylo zmíněno.
 4. PvP je povoleno bez povinnosti vrácení předmětů, pokud to již předem nebylo domluveno.
 5. Je zakázáno střílet z no-pvp zóny
 6. Při odpojení, nebo pádu hry v průběhu boje či letu neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu vašich předmětů.
 7. Je zakázáno vlastnit předměty, které nelze získat obyčejným hraním, nebo zakoupením. Pokud narazíte na jakýkoliv předmět, který do hry nepatří, je hráč povinen ho odevzdat admin teamu.
 8. V případě obchodu s druhým hráčem a následným okradením má hráč právo na navrácení předmětů, musí k tomu však dodat dostatečné množství důkazů, proto vždy doporučujeme si v průběhu "tradovaní" pořizovat záznam obrazovky, nebo fotit obrazovku.
 9. Je zakázáno omezovat nebo ničit okolí cizí residence
 10. Je zakázáno vlastnit více než 80 položených spawnerů na oblasti o 200x200 bloků a zároveň více než 15 položených spawnerů v jednom chunku . Při porušení budou přebytečné spawnery bez výzvy a náhrady odstraněny.
 11. Je zakázáno jakkoliv prodávat falešné klíče a další předměty. Co je a co není scam v aukci: https://forum.Trenend.eu/forum/topic/4630-definice-scamu-v-aukci/
 12. Je zakázáno vlastnit oblast, která jakkoliv způsobuje lagování serveru. Velké třídičky, ... Při porušení bude zdroj lagu odstraněn bez výzvy a náhrady.
 13. Je přísně zakázaný tpakill, neboli zaslání žádosti o teleport, nebo požádání o zaslání žádosti o teleport k hráči a následné zavraždění hráče, pokud o tom hráč není předem informován.
 14. Je zakázáno kicknutí/vyloučení hráče z residence a následné přivlastnění jeho předmětů v truhlách, ... bez jejich navrácení.
 15. Je zakázáno boostění (posilňování) účtů (killy, skills, ...) pomocí druhého hráče či alternativního účtu.
 16. Každá residence bude automaticky odstraněna (bez možnosti navrácení) po 60denní neaktivitě vlastníka.
 17. Je zakázáno vlastnit veřejnou residenci s infused hoppery nebo s nastavenou vlajkou "itempickup - false" ("sbírání předmětů - zakázáno"). V obou případech je nutno v bezprostřední blízkosti od spawnu residence (teleportační bod) varovat příchozího hráče před oběma případy.

Skyblock servery

 1. Pro skyblock server platí všechna pravidla serveru Survival kromě pravidla 9., 10. a 16.
 2. Je zakázáno kicknutí hráče z ostrova a následné přivlastnění jeho předmětů v truhlách, ... bez jejich navrácení.
 3. Je zakázáno vlastnit ostrov, který má nevhodný či zavádějící název.
 4. Je zakázáno vlastnit veřejný ostrov s infused hoppery nebo s nastavenou vlajkou "itempickup - false" ("sbírání předmětů - zakázáno"). V obou případech je nutno v bezprostřední blízkosti od spawnu ostrova/warpu (teleportační bod) varovat příchozího hráče před oběma případy.

Parkour

 1. Je zakázáno bránit jakýmkoliv způsobem hráčům v postupu hry.
 2. Je zakázáno dokončovat levely jiným způsobem nebo cestou, než která k tomu byla určena.

Anarchy

 1. Je zakázána jakákoli forma reklamy.
 2. Je zakázáno zasílání jakýchkoli webových odkazů formou chatu, MSG. Je zakázána jakákoli konverzace, která jde brát jako nevhodná nebo navádějící, směřující k trestné činnosti. (sexuální narážky, nenávistné narážky, atp.)
 3. Platí veškerá obecná pravidla vypsaná výše, s výjimkou pravidel s čísly 31., 30., 29., 26., 16., 15., 14.

KitPvP

 1. Je zakázáno teamovat s ostatními. Za teaming se považuje úmyslné nezabíjení se (mír) za účelem převahy proti jiným hráčům či obohacení svých statistik, nebo schopností, společná vždy domluvená kooperace při zabíjení (např. společné domluvené útočení, při kterém se navzájem hráči nezabíjí)
 2. Je zakázáno boostění (posilňování) účtů (killy, killstreaky, levely, goldy, ...) pomocí druhého hráče či alternativního účtu.

Creative Housing

 1. Je zakázáno griefovat a ničit stavby ostatních hráčů. Za rozgriefovanou oblast (vlastní chybou - např. poskytnutí práv nedůvěryhodnému člověku) neneseme žádnou odpovědnost.
 2. Admin team není povinen navrátit hráči rozgriefovanou oblast pokud k tomu nemá prostředky.
 3. Je zakázáno jakkoliv způsobovat záseky či pády vaší parcely, v tomto případě bude parcela odstraněna bez nároku na vrácení.
 4. Každá parcela bude automaticky odstraněna (bez možnosti navrácení) po 90denní neaktivitě vlastníka.

§3 Pravidla VIP a veškerých plateb 

Obecná pravidla

 1. Platba za jakýkoliv VIP Rank, Truhly, Tokeny, ... (dále jen "výhody") je považována jako příspěvek na provoz a rozvoj serveru. Veškerých zakoupených výhod lze dosáhnout běžným hraním na serveru (vyjímaje některé kosmetické výhody).
 2. Náš server není žádným způsobem spojen a není součástí společnosti Mojang AB.
 3. To, že si hráč zakoupí výhody, neznamená, že nemůže být nijak potrestán v souladu s pravidly.
 4. Doba trvaní po sobě zakoupených VIP Ranků se nesčítá!
 5. Hráč (kupující) nemá právo na navrácení peněz, hráč je povinen si přečíst Obchodní podmínky https://store.Trenend.eu/terms jestliže s nimi nesouhlasí, platba nemůže být provedena.
 6. Vedení serveru si vyhrazuje právo na odebrání výhod za porušení pravidel, případně při ukončení celé sítě Trenend.eu
 7. Provedením platby souhlasíte s pravidly serveru.
 8. Vedení serveru si vyhrazuje právo na změnu benefitů VIP Ranků, kurzů tokenů, obsahů truhel, ...
 9. Za špatně napsaný nick či SMS neručíme!
 10. VIP Ranky nelze přenášet z jednoho nicku na druhý, výjimkou je pouze změna nicku u originálního minecraft účtu nebo překlep při objednávce.
 11. Veškeré reklamace lze podat prostřednictvím fóra nebo discord serveru.
 12. Crates, neboli truhly nejsou považovány jako hazard, jelikož je vždy zaručená výhra výhody nebo předmětu, který odpovídá ceně klíče.
 13. Server nenese žádnou odpovědnost za to, jak hráč naloží s herní měnou, kterou si zakoupil.
 14. Hráč je povinen si před otevřením truhly překontrolovat, jestli má v inventáři dostatek místa na výhru.

§4 Pravidla služeb souvisejících s minecraft serverem 

Fórum

 1. Příspěvky se zveřejňují do příslušné kategorie, dle obsahu příspěvku. Před zveřejněním příspěvku je po uživateli požadováno, aby si uživatel přečetl popisek fóra.
 2. Je zakázáno zveřejňovat nevhodný obsah.
 3. Je zakázáno psát nesmyslně velkým písmem, do očí bijící barvy, příliš mnoho emoji, ...
 4. Při zakládání článku musí uživatel uvést smysluplný titulek článku, který se přímo vztahuje k obsahu článku.
 5. Vedení má právo na úpravu, smazání nebo přesunutí jakéhokoliv příspěvku.
 6. Je zakázáno vytvářet články a příspěvky, které obsahují nesmysluplný obsah, ref linky, ...
 7. Zveřejňování odkazů, které vyplácejí peníze za počty kliknutí je zakázáno. (adfly, ...)
 8. Duplikování příspěvků je zakázáno.
 9. Je zakázáno vytváření více účtů za účelem získání výhod nebo obcházení trestu.
 10. Při obchodování s hráči prostřednictvím marketplace je uživatel povinen dodržovat pravidla marketplace (https://forum.Trenend.eu/forum/topic/4613-informace-a-pravidla/)
 11. Bumpnout vlastní topic může uživatel pouze 1x za den a to pouze prostřednictvím příspěvku s obsahem "bump" pod daný topic. Bumpování topiců ostatních uživatelů je limitováno na 1 bump na 1 topic za 1 den.

Discord

 1. Je zakázána propagace jiných discord serverů.
 2. Je zakázáno mass spamovat mentions.
 3. Je zakázáno odesílat nevhodné tickety, nápady.
 4. Je zakázáno odesílat "nápady", co nejsou nápady.
 5. Je zakázáno spamovat v chat kanálech.
 6. Je zakázáno zahlcovat boty.
 7. Administrátoři si vyhrazují maximálně 2 hodiny na vyřešení problémů v #podpora.
 8. Pokud Váš nápad schválí uživatelé, nemusí být přidán. Hlavní rozhodnutí padá na vedení serveru.
 9. V hlasových místnostech je zakázáno používat měniče hlasu a pouštět nevhodné zvuky.
 10. Pokud máte na serveru aktivní VIP rank, propojte si minecraft s discord serverem pomocí příkazu !link v #bot commands.
 11. Je zakázáno vytvářet tickety, které nejsou určeny k řešení vašeho problému a jsou v rozporu s informacemi v kanále #založit-ticket.
 12. Uživatel je povinen dodržovat pravidla služby Discord.
 13. Při obchodování s hráči prostřednictvím marketplace je uživatel povinen dodržovat pravidla marketplace (https://forum.Trenend.eu/forum/topic/4613-informace-a-pravidla/)

TeamSpeak

 1. Zneužití čekárny je zakázáno.
 2. Je zakázáno spamovat serverlog.
 3. Je zakázáno spamovat ve veřejných místnostech
 4. Nick v čekárně se musí shodovat s nickem na serveru
 5. Je zakázáno používat měniče hlasu, pořizovat záznam a pouštět hudbu ve ve veřejných místnostech
 6. Nevhodný název či description roomky je trestán
 7. Nevhodný avatar či description uživatele je trestán
 8. Na permanentní roomku nemá nárok nikdo, kromě těch, co se nějakým způsobem podíleli na tvorbě a/nebo rozvoji TSka!
 9. O groupky "Legend, Ultra, Elite, atd." žádejte u členů Admin Teamu, předem jste povinni si zajistit důkaz.

§5 Práva a povinnosti Admin Teamu a Vedení serveru

 1. Člen Admin Teamu (dále jen "Člen AT") je povinen vyřešit veškeré problémy hráčů spravedlivě a v co nejkratší době, pokud je to možné. (Neplatí pro Buildery a Developery a Hlavní pozice týmů)
 2. Člen AT a Vedení serveru (dále jen "Vedení") má právo na svůj osobní život, není povinen trávit celý svůj volný čas na serveru.
 3. Člen AT si vyhrazuje maximálně 2 hodiny v kuse na vyřešení vašeho problému v podpoře na discordu.
 4. Člen AT a Vedení nesmí zneužívat svých práv jakýmkoli způsobem.
 5. Člen AT a Vedení má zakázáno poskytovat hráčům jakékoliv výhody, herní měnu a všechno, co by bylo nespravedlivé vůči ostatním hráčům.
 6. Člen AT je povinen dodržovat všechna pravidla serveru (neplatí pro nepovolené modifikace použité k vyhledávání hráčů apod.)
 7. Člen AT je povinen informovat Vedení o provedených změnách a novinkách na serveru.
 8. Člen Vedení je povinen informovat hráče o provedených změnách a novinkách na serveru prostřednictvím changelogu či oznámení (ve většině případů na Discord serveru)
 9. Místo v Admin Teamu nelze zakoupit.
 10. Člen AT má zakázáno trestat ostatní členy AT. Prohřešky členů AT řeší pouze Vedení a hlavní pozice.
 11. Člen AT a Vedení nesmí zveřejňovat informace, které jsou určené pouze pro Admin Team a Vedení.
 12. Člen AT má v případě zamítnutí unban žádosti povinnost uvést důvod zamítnutí žádosti.
 13. Členství v AT či Vedení není považováno za zaměstnání či brigádu.
 14. Člen AT a Vedení je povinen dostavit se na poradu, pokud je svolána (lze udělit výjimku).
 15. Člen AT má povinnost ponechat si důkazy 7 dní od incidentu, po sedmi dnech nemá hráč právo o požadování důkazu
 16. Člen AT má povinnost připojovat důkazy k banům, tyto důkazy mohou být starší než 14 dní
 17. Každý člen AT je oprávněn řešit pouze záležitosti, ke kterým má kompetenci (nebo byl pověřen vedením) nebo záležitosti nižších pozic na základě dohody.

§6 Ochrana osobních údajů (GDPR/Privacy policy) 

 1. Veškerá shromážděná data zůstávají uložená na úložišti sítě Trenend.eu, které poskytuje Hetzner.de, Fakaheda.eu, Craftingstore.net, Paypal.com, Stripe.com, Paymentwall.com a GoPay.cz,  jsou dobře chráněná proti odcizení, zneužití či ztrátě.
 2. Na webu jsou shromažďována následující data: IP adresa, nickname, e-mailová adresa, volitelné údaje a vaše heslo, které je šifrováno (nelze jej tedy přečíst).
 3. Web ukládá do prohlížeče soubory cookies, lze je smazat v nastavení prohlížeče.
 4. E-mailová adresa slouží k registraci na našem webu (fóru), není veřejná.
 5. Volitelné údaje v profilu na fóru jsou veřejné, nepovinné a je čistě jen na uživateli, zda je vyplní nebo ne.
 6. Nickname hráče slouží k unikátní identifikaci hráče a je dostupný pro všechny uživatele sítě Trenend.eu stejně jako veškeré konverzace mezi hráči v chatových kanálech Minecraftového serveru.
 7. IP adresa slouží k detekci spamu a vytváření alternativních účtů, k IP adrese mají přístup pouze pověření členové týmu.
 8. Na storu jsou shromažďována následující data: IP adresa, nickname, e-mailová adresa, fakturační údaje a ID transakce
 9. Fakturační údaje nijak neshromažďujeme ani nevyužíváme, jsou potřebné pouze pro provedení platby přes vybrané platební metody
 10. ID transakce slouží pouze k identifikaci kupujícího, není veřejné.
 11. Na discordu nejsou shromažďována žádná data krom vašeho nicku.
 12. Na teamspeaku jsou shromažďována následující data: IP adresa, nickname, UUID
 13. UUID slouží k identifikaci klienta teamspeaku
 14. Ve hře minecraft jsou shromažďována následující data: IP adresa, nickname a vaše heslo, které je šifrováno (nelze jej tedy přečíst).
 15. Uživatel má právo na podání žádosti o smazání veškerých jeho osobních údajů a dat na celé síti Trenend.eu, je nutné prokázat vlastnictví daného účtu, údaje ohledně zakoupených výhod nemažeme, vzhledem k možným sporům.
 16. IP adresa blacklistovaných či permanentně zabanovaných uživatelů zůstává uložena a není možné zažádat o její smazání.
 17. Uživatelé mohou sdílet screenshoty textových či hlasových zpráv jiných uživatelů bez svolení pouze v případě, kdy daný uživatel porušuje pravidla.
Provozovatelem je Patrik Nedbálek, sídlo: Hrobice 153, 763 15 Hrobice, IČ 09106405