Pravidla

Oficiální pravidla Minecraft serveru TRENEND.EU

§1 Obecná pravidla 

Platí pro všechny služby na síti TRENEND.EU

 1. Registrací v síti Trenend.eu souhlasíte se všemi pravidly a GDPR.
 2. Na minecraft serveru a službách s ním související, které spadají pod síť TRENEND.EU, je zakázáno umísťování reklamy v jakémkoliv smyslu.
 3. Hráč má právo na dotaz, který se týká serverů TRENEND.
 4. Pokud hráč poruší pravidla, bude potrestán dle banovací tabulky dostupné pro Admin Team, a dle uvážení člena teamu, který bude hráče trestat. (Tresty jsou nenásilné)
 5. Je zakázáno obcházet trest.
 6. Při udělování trestu je člen teamu povinen uvést důvod trestu. Důvod "blacklist" zamezení přístupu na všechno spojené s TRENEND.EU. Tento trest má právo udělit pouze majitel TRENEND.EU. Majitel má právo upravit jakoukoli část blacklistu, vytvořit blacklist bez udání důvodu nebo hráče odbanovat.
 7. Proti trestu se lze odvolat pouze podáním žádosti o unban na našem fóru, která musí být vyplněna podle vzoru. V opačném případě budou žádosti automaticky zamítnuty.
 8. Pokud bude hráč potrestán, všechno, co na server přispěl, vybudoval, vyhrál, ..., nebude nijak navráceno.
 9. Pravidla se mohou kdykoliv změnit bez udání důvodu a upozornění.
 10. Veškerá data serveru, jsou majetkem TRENEND.EU a při jakémkoliv neúmyslném (i úmyslném) poškození nebo ztrátě, nemá hráč právo na náhradu škody.
 11. Je zakázáno používat herní nick podobný jakékoliv veřejně známé osobnosti nebo člena admin teamu.
 12. Na službách souvisejících s minecraft serverem TRENEND.EU je hráč povinen používat pouze stejné nebo velmi podobné nicky, jako na minecraft serveru.
 13. Je zákázáno navádět hráče k porušovaní pravidel
 14. Je zákázáno navádět hráče k použití příkazů, nebo klávesových zkratek, které jim mohou jakkoliv uškodit něvědomky.
 15. Ve veřejném chatu minecraft serveru a službách s ním související je zakázáno psát jinými jazyky než čeština, slovenština a angličtina.
 16. Je zakázáno vlastnit více než 1 herní účet (nick) za účelem získání výhod nebo obejítí trestu.
 17. Nikdo nemá právo po někom vyžadovat přihlašovací údaje na minecraft server a služby s ním související. V případě poskytnutí těchto údajů třetí osobě, nebo v případě prolomení vašeho hesla neneseme žádnou odpovědnost za případné škody. Volte vždy silná hesla.
 18. Warez hráčům, tedy hráčům, kteří nemají zakoupenou originální instanci hry, nebude poskytnuta žádná podpora v případě ztráty hesla či zabrání nicku reálným vlastníkem toho nicku, který má zakoupenou originální instanci hry.
 19. Je zakázáno jakkoliv poškozovat server.
 20. Pokud je hráč nezletilý, za veškeré jeho činy zodpovídá zákonný zástupce.
 21. Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem obchodovat s výhodami na serveru, herními účty, herní měnou a předměty za jakoukoliv jinou měnu než je herní ekonomická měna sítě Trenend.
 22. Pokud hráč nalezne chybu jak na minecraft serveru nebo na službách s ním souvisejících, je povinen tuto chybu nahlásit teamu. Je zakázáno tuto chybu šířit dál mezi hráče.
 23. Důkazným materiálem se rozumí screenshot nebo video, který je dobře posuzovatelný, nikoliv svědek.
 24. Je zakázáno jakékoliv neslušné, vulgární, rasistické, úchylné a neestetické chování a vyjádřování jakýmkoliv způsobem.
 25. Je zakázáno obviňovat hráče z porušování pravidel, pokud k tomu nemá hráč nějaký důkaz. Pro nahlášení hráče slouží fórum, discord server a příkaz /report, nikoliv věřejný nebo soukromý chat s členem teamu.
 26. Je zakázáno psát nevyžádané zprávy s záměrem zahltit chat (spam) jak ve veřejném tak v soukromém chatu, který je součástí sítě TRENEND.EU. Výjimka pro jednotlivou zprávu s prodlevou delší jak 10 sekund.
 27. Je přísně zakázáno hledat a zneužívat děr (chyb), popř. přejímání významu určitých slov v pravidlech
 28. Je zakázáno jakkoliv žádat, žadonit a žebrat o VIP Ranky, předměty ve hře, herní měnu nebo členství v teamu.
 29. Je zákázáno vytváření tzv. "fake" soutěží na minecraft serveru a službách s ním spojených.
 30. Je zakázáno používat nepovolené modifikace hry minecraft. Hacked clienty a jakékoliv modifikace, které jakkoliv zvýhodňují hráče oproti ostatním.

§2 Pravidla jednotlivých serverů 

Survival

 1. Je zakázáno griefovat, ničit přírodu a stavby osatních hráčů. Za neoreskovanou rozgriefovanou oblast neneseme žádnou odpovědnost. Rozgriefovanou oblast lze obvykle vrátit do 24 h od zničení.
 2. Admin team není povinen navrátit hráči rozgriefovanou oblast pokud k tomu nemá prostředky.
 3. Veřejné farmy a celkově teleporty nesmí nijak poškozovat hráče pokud to při zvěřejnění nebylo zmíněno.
 4. PvP je povoleno bez povinnosti vrácení předmětů, pokud to již předem nebylo domluveno.
 5. Je zakázáno střílet z no-pvp zóny
 6. Při odpojení, nebo pádu hry v průběhu boje neneseme žádnou odpovědost za ztrátu vašich předmětů.
 7. Je zakázáno vlastnit předměty, které nelze získat obyčejným hraním, nebo zakoupením. Pokud narazíte na jakýkoliv předmět, který do hry nepatří, je hráč povinen ho odevzdat admin teamu.
 8. V případě obchodu s druhým hráčem a následným okradením má hráč právo na navrácení předmětů, musí k tomu však dodat dostatečné množství důkazů, proto vždy doporučujeme si v průběhu "tradovaní" pořizovat záznam obrazovky, nebo fotit obrazovku.
 9. Je zakázáno omezovat nebo ničit okolí cizí residence
 10. Je zakázáno pokládat více než 50 spawnerů na oblasti o 200x200 bloků. Při porušení budou přebytečné spawnery bez výzvy a náhrady odstraněny.
 11. Je zákázáno jakkoliv prodávat falešné klíče a další předměty.
 12. Je zakázáno vlastnit oblast, která jakkoliv způsobuje lagování serveru. Velké třídičky, ... Při porušení bude zdroj lagu odstraněn bez výzvy a náhrady.
 13. Je přísně zakázaný tpakill, neboli zaslání žádosti o teleport, nebo požádání o zaslání žádosti o teleport k hráči a následné zavraždění hráče, pokud o tom hráč není předem informován.
 14. Je zakázáno kicknutí/vyloučení hráče z residence a následné přivlastnění jeho předmětů v truhlách, ... bez jejich navrácení.

Skyblock

 1. Pro skyblock server platí všechna pravidla serveru Survival kromě pravidla 9. a 10.
 2. Je zakázáno kicknutí hráče z ostrova a následné přivlastnění jeho předmětů v truhlách, ... bez jejich navrácení.

Planet

 1. Pro skyblock server platí všechna pravidla serveru Skyblock

Parkour

 1. Je zakázáno bránit jakýmkoliv způsobem hráčům v postupu hry.
 2. Je zakázáno dokončovat levely jiným způsobem nebo cestou, než která k tomu byla určena.

Creative

 1. Je zakázáno vlastit předměty, které nelze získat z klasického creative inventáře.
 2. Je zakázáno ničit stavby ostatních hráčů. Team není povinen zničené stavby navrátit.
 3. Je zakázáno jakkoliv poškozovat ostatní hráče.
 4. Je zakázáno stavění velkého množství bloků, entit a tile-entit, které mohou způsobit lagy serveru nebo počítačů hráčů.
Anarchy 
 1. Je zakázáno jakýmkoli způsobem porušovat zákony ČR, SR, EU.
 2. Je zakázána jakákoli forma reklamy.
 3. Je zakázáno zasílání jakýchkoli webových odkazů formou chatu, MSG. Je zakázána jakákoli konverzace, která jde brát jako nevhodná nebo navádějící, směřující k trestné činnosti. (sexuální narážky, nenávistné narážky, atp.)
 4. Platí veškerá obecná pravidla vypsaná výše, s výjimkou pravidel s čísly 30., 29., 26., 16., 15., 14..

§3 Pravidla VIP a veškerých plateb 

Obecná pravidla

 1. Platba za jakýkoliv VIP Rank, Truhly, Tokenů, ... (dále jen "výhody") je považována jako příspěvek na provoz a rozvoj serveru.
 2. Zakoupením výhod ve hře za reálné peníze hráč souhlasí s porušením zásad společnosti Mojang. Náš server není žádným způsobem spojen a není součástí společnosti Mojang AB.
 3. To, že si hráč zakoupí výhody, neznamená, že nemůže být nijak potrestán v souladu s pravidly.
 4. Doba trvaní po sobě zakopených VIP Ranků se nesčítá!
 5. Hráč nemá právo na navrácení peněz za zakoupenou SMS. Zakoupením se hráč zříká nároku na vrácení peněz za odeslanou SMS.
 6. Hráč nemá právo na navrácení peněz v případě platby přes PayPal. Jakýkoliv pokus o refund bude trestán permanentním banem.
 7. Vedení serveru si vyhrazuje právo na odebrání výhod za porušení pravidel, případně při ukončení celé sítě TRENEND.EU
 8. Provedením platby souhlasíte s pravidly serveru.
 9. Vedení serveru si vyhrazuje právo na změnu benefitů VIP Ranků, kurzů tokenů, obsahů truhel, ...
 10. Za špatně napsanou SMS neručíme!
 11. VIP Ranky nelze přenášet z jednoho nicku na druhý, vyjímkou je pouze změna nicku u originálního minecraft účtu nebo překlep při objednávce.
 12. Veškeré reklamace lze podat prostřednictvím fóra nebo discord serveru.
 13. Crates, neboli truhly nejsou považovány jako hazard, jelikož je vždy zaručená výhra výhody nebo předmětu, který odpovídá ceně klíče.
 14. Server nenese žádnou odpovědost za to, jak hráč naloží s herní měnou, kterou si zakoupil.
 15. Hráč je povinen si před otevřením truhly překontrolovat, jestli má v inventáři dostatek místa na výhru.

§4 Pravidla služeb souvisejících s minecraft serverem 

Fórum

 1. Příspěvky se zveřejňují do příslušné kategorie, dle obsahu příspěvku. Před zveřejněním příspěvku je po uživateli požadováno, aby si uživatel přečetl popisek fóra.
 2. Je zakázáno zveřejňovat nevhodný obsah.
 3. Je zakázáno psát nesmyslně velkým písmem, do očí bijící barvy, příliš mnoho emoji, ...
 4. Při zakládání článku musí uživatel uvést smysluplny titulek článku, který se přímo vztahuje k obsahu článku.
 5. Vedení má právo na úpravu, smazání nebo přesunutí jakéhokoliv příspěvku.
 6. Je zakázáno vytvářet články a příspěvky, které obsahují nesmysluplný obsah, ref linky, ...
 7. Zveřejňování odkazů, které vyplácejí peníze za počty kliknutí je zakázáno. (adfly, ...)
 8. Duplikování příspěvků je zakázáno.
 9. Je zakázáno vytváření více účtů za účelem získání výhod nebo obejítí trestu.

Discord

 1. Je zakázána propagace jiných discordů konkurenčních projektů.
 2. Je zakázáno mass spamovat mentions.
 3. Je zakázáno odesílat nevhodné tickety, nápady.
 4. Je zakázáno odesílat "nápady", co nejsou nápady.
 5. Je zakázáno spamovat v chatovacích kanálech.
 6. Je zakázáno zahlcovat bota @Raphtalia (Já to vidím, stačí mi otevřít log)
 7. V případě nápadů pro Discord kontaktujte označením @mirai | @yusarii_ nikoliv psaním do #nápady.
 8. Administrátoři si vyhrazují 2 hodiny na vyřešení problémů v #podpora.
 9. Pokud Váš nápad schválí uživatelé, nemusí být stejně přidán. Hlavní rozhodnutí padá na Majitele serveru.
 10. V hlasových roomkách je zakázáno používat měniče hlasu a pouštět nevhodné zvuky.
 11. Pokud máte na serveru aktivní VIP rank, propojte si minecraft s discord serverem pomocí příkazu !link v #bot commands.
 12. Je zakázáno vytvářet tickety, které nejsou určeny k řešení vašeho problému.

TeamSpeak

 1. Zneužití čekárny je zakázáno.
 2. Je zakázáno spamovat serverlog.
 3. Je zakázáno spamovat ve veřejných místnostech
 4. Nick v čekárně se musí shodovat s nickem na serveru
 5. Je zakázáno používat měniče hlasu, pořizovat záznam a pouštět hudbu ve ve veřejných místnostech
 6. Nevhodný název či description roomky je trestán
 7. Nevhodný avatar či description uživatele je trestán
 8. Na permanentní roomku nemá nárok nikdo, kromě těch, co se nějakým způsobem podíleli na tvorbě a/nebo rozvoji TSka!
 9. O groupky "Legend, Ultra, Elite, atd." žádejte u členů Admin Teamu, předem jste povinni si zajistit důkaz.

§5 Práva a povinnosti Admin Teamu 

 1. Člen Admin Teamu (dále jen "Člen AT") je povinen vyřešit veškeré problémy hráčů spravedlivě a v co nejkratší době, pokud je to možné. (Neplatí pro Buildery a Developery)
 2. Člen AT má právo na svůj osobní život, není povinen trávit celý svůj volný čas na serveru.
 3. Člen AT si vyhrazuje maximálně 2 hodiny na vyřešení vašeho problému v čekárně na ts nebo v podpoře na discordu.
 4. Člen AT nesmí zneužívat svých práv jakýmkoli způsobem.
 5. Člen AT má zákázáno poskytovat hráčům jakékoliv výhody, herní měnu a všechno, co by bylo nespravedlivé vůči ostatním hráčům.
 6. Člen AT je povinen dodržovat všechna pravidla serveru.
 7. Člen AT je povinen informovat hráče o provedených změnách a novinkách na serveru prostřednictvím changelogu.
 8. Místo v Admin Teamu nelze zakoupit.
 9. Člen AT má zakázáno trestat ostatní členy AT. Prohřešky členů AT řeší pouze vedení sítě TRENEND.EU
 10. Člen AT nesmí zveřejňovat informace, které jsou určené pouze pro Admin Team.
 11. Člen AT má v případě zamítnutí unban žádosti povinnost uvést důvod zamítnutí žádosti.
 12. Členství v AT není bráno jako zaměstnání nebo brigáda.
 13. Člen AT je povinen dostavit se na poradu, pokud je svolána.

§6 Ochrana osobních údajů (GDPR/Privacy policy) 

 1. Veškerá shromážděná data zůstávají uložená na úložišti sítě Trenend.eu, které poskytuje Fakaheda.eu, Zoho.com, Craftingstore.net a Mobilniplatby.cz,  jsou dobře chráněná proti odcizení, zneužití či ztrátě.
 2. Na webu jsou shromažďována následující data: IP adresa, nickname, e-mailová adresa, volitelné údaje a vaše heslo, které je šifrováno (nelze jej tedy přečíst).
 3. Web ukládá do prohlížeče soubory cookies, lze je smazat v nastavení prohlížeče.
 4. E-mailová adresa slouží k registraci na našem webu (fóru), není veřejná.
 5. Volitelné údaje v profilu na fóru jsou veřejné, nepovinné a je čistě jen na uživateli, zda je vyplní nebo ne.
 6. Nickname hráče slouží k unikátní identifikaci hráče a je dostupný pro všechny uživatele sítě Trenend.eu.
 7. IP adresa slouží k detekci spamu a vytváření alternativních účtů, k IP adrese mají přístup pouze pověření členové týmu.
 8. Na storu jsou shromažďována následující data: IP adresa, nickname, e-mailová adresa a ID transakce
 9. Při nákupu prostřednictvím českých SMS shromažďujeme následující data: Telefonní číslo, ID transakce a nickname
 10. Při nákupu prostřednictvím slovenských SMS neshromažďujeme žádná data krom vašeho nicku.
 11. Telefonní číslo, stejně tak ID transakce slouží pouze k identifikaci kupujícího, není veřejné.
 12. Na discordu nejsou shromažďována žádná data krom vašeho nicku.
 13. Na teamspeaku jsou shromažďována následující data: IP adresa, nickname, UUID
 14. UUID slouží k identifikaci klienta teamspeaku
 15. Ve hře minecraft jsou shromažďována následující data: IP adresa, nickname a vaše heslo, které je šifrováno (nelze jej tedy přečíst).
 16. Uživatel má právo na podání žádosti o smazání veškerých jeho osobních údajů a dat na celé síti Trenend.eu, je nutné prokázat vlastnictví daného účtu, údaje ohledně zakoupených výhod nemažeme, vzhledem k možným sporům.
 17. IP adresa blacklistovaných či permanentně zabanovaných uživatelů zůstává uložena a není možné zažádat o její smazání.
 18. Uživatelé mohou sdílet screenshoty textových či hlasových zpráv jiných uživatelů bez svolení pouze v případě, kdy daný uživatel porušuje pravidla.