Pravidla a podmínky

Souhlasíte s tím, že budete vázáni pravidly našich webových stránek a zákony, které se mohou týkat této webové stránky a vaší účasti.
Administrace webových stránek má právo kdykoliv ukončit váš účet, smazat jakýkoli obsah, který jste zaslali, a vaše IP adresa a jakákoliv data, která jste vložili na webovou stránku, se zaznamenávají, aby pomohla pracovníkům webu s jejich moderovacími povinnostmi.
Správa stránek má právo tyto podmínky a pravidla webu kdykoliv bez upozornění změnit. I když můžete být informováni o jakýchkoli změnách, je vaší povinností kdykoli zkontrolovat tyto podmínky a pravidla. By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.